Přejít k obsahu

Ukázky z připravovaných výstupů

Přístupem na tyto webové stránky se zavazujete k následujícímu dodržování podmínek užití jejich obsahu

Tyto webové stránky obsahují autorská díla, chráněná autorským zákonem

  • Díla je možno rozmnožovat a upravovat pouze pro osobní a vnitřní potřebu a činnost
  • Díla je možno dále užívat a sdělovat veřejnosti pouze za následujících podmínek:
    1. Dílo bude využito v rámci vlastní činnosti
    2. Nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
    3. Nevýhradně, tedy bez omezení počtu konečných uživatelů

Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel  shromažďoval a zpracovával osobní údaje, týkající se osoby uživatele, a to pro účely této databáze produktů, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z těchto podmínek.

Uživatel souhlasí s tím, že jeho/její osobní údaje (jméno/název, datum narození a adresa bydliště/IČ) mohou být poskytnuty v souladu s licenčními podmínkami a občanským zákoníkem pro evidenční účely nositelům autorských práv.

V případech, kdy to systém vyžaduje, se uživatel zavazuje uvést účel a způsob užití výstupů.

Jakékoliv další nebo jiné užití autorských děl je výslovně zakázáno.

V případě zájmu o takové jiné nebo další užití se obraťte na nositele autorských práv, kterým je MŠMT.

Vytvořené výukové podklady

KA08.10_ROZBOR_NAKLADU
KA08.07_TECHNICKE_SPECIFIKACE
KA08.08_UZIVATELSKA_PRIRUCKA
KA08.09_SPECIFIKACE_HYDRAULICKE_STANICE
KA08.06_ELEKTRICKE_SCHEMA
KA08.04_TECHNOLOGIE SVAROVANI_HORNI_TRAVERZA
KA08.05_TECHNOLOGIE_SVAROVANI_BERAN
KA08.03_TECHNOLOGIE_SVAROVANI_SPODNI_TRAVERZA
KA08.02_HYDRAULICKY_LIS_MKP_VYPOCET
KA08.01_HYDRAULICKY_LIS_ANALYTICKY_VYPOCET
KA08.00_HYDRAULICKY_LIS

Patička