Přejít k obsahu

Ukázky z připravovaných výstupů

Přístupem na tyto webové stránky se zavazujete k následujícímu dodržování podmínek užití jejich obsahu

Tyto webové stránky obsahují autorská díla, chráněná autorským zákonem

  • Díla je možno rozmnožovat a upravovat pouze pro osobní a vnitřní potřebu a činnost
  • Díla je možno dále užívat a sdělovat veřejnosti pouze za následujících podmínek:
    1. Dílo bude využito v rámci vlastní činnosti
    2. Nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
    3. Nevýhradně, tedy bez omezení počtu konečných uživatelů

Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel  shromažďoval a zpracovával osobní údaje, týkající se osoby uživatele, a to pro účely této databáze produktů, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z těchto podmínek.

Uživatel souhlasí s tím, že jeho/její osobní údaje (jméno/název, datum narození a adresa bydliště/IČ) mohou být poskytnuty v souladu s licenčními podmínkami a občanským zákoníkem pro evidenční účely nositelům autorských práv.

V případech, kdy to systém vyžaduje, se uživatel zavazuje uvést účel a způsob užití výstupů.

Jakékoliv další nebo jiné užití autorských děl je výslovně zakázáno.

V případě zájmu o takové jiné nebo další užití se obraťte na nositele autorských práv, kterým je MŠMT.

Vytvořené výukové podklady

KA07.09-PRISLUSENSTVI
KA07.07-OLEJOVE HOSPODARSTVI
KA07.08-ELEKTROINSTALACE
KA07.05-KONIK
KA07.06-KRYTOVANI
KA07.04-POHON PODELNEHO SUPORTU
KA07.02-VRETENIK
KA07.03-SUPORT
KA07.01-RAM STROJE
KA07-VYPOCTOVA ZPRAVA VRETENIK
KA07.00-INFORMACE O SOUSTRUHU
KA07-VYPOCTOVA ZPRAVA POSUVOVE MECHANISMY A VEDENI
KA07-VYPOCTOVA ZPRAVA SUPORT – MKP
KA07-VYPOCTOVA ZPRAVA VRETENIK – MKP
KA07-SERVISNI MANUAL
KA07-VYPOCTOVA ZPRAVA KONIK – MKP
KA07-VYPOCTOVA ZPRAVA KONIK
KA07-VYPOCTOVA ZPRAVA POHON PODELNEHO SUPORTU – MKP

Patička