Přejít k obsahu

Projekt OP VK 2.2

" Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí 

  budoucích strojních inženýrů "    - CZ.1.07/2.2.00/28.0056 -

Datum zahájení: 15.1.2012                          

Předpokládané datum ukončení: 14.1.2015

Stručný obsah projektu:

 Implementace a podpora projektového učení (PU) zajištěním témat, která jsou skutečná, zajímavá a důležitá pro studentův budoucí každodenní život. Jsou řešená s využitím reálných technologií, umožňující studentovo samostatné řízení učebního procesu. Témata vypracuje tým složený z odborníků z praxe, akademických pracovníků a studentů doktorského studia. Spolupráce odborníků z více fakult zajistí podklady a propojení s teoretickou výukou, jenž umožní budoucím strojním inženýrům využít zkušeností a znalostí z více vědních či společenských oborů. Studenti budou v rámci výuky témata modifikovat, doplňovat či používat jako vzor řešení. Dlouhodobost řešení témat studenty (více než 10 týdnů) a zaměření na výstup - výrobek, prezentace, nebo činnost jako výsledek výzkumu (pátrání) umožní zkvalitnění výuky a její větší přiblížení k praxi. Při PU studenti spolupracují v týmech a tím se učí přijímat zodpovědnost v rámci společnosti. Garantem kvality zpracovávaných témat jsou partneři projektu..

 Partneři projektu:

  IVK2_OPVK_skoda_machine_tool_logo                             

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.                                                        NARETEC s.r.o

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patička