Přejít k obsahu

Projekt OP VK 2.3 " Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel" CZ.1.07/2.3.00/09.0086

Datum zahájení: 1.9.2009                           Předpokládané datum ukončení: 30.8.2012

Stručný obsah projektu:

 Mechatronika je v poslední době rychle se rozvíjející obor s mnoha aplikacemi, nejviditelnějšími především v automobilovém průmyslu. Jedná se o dynamicky rozvíjející se a perspektivní oblast průmyslu. Doprava a zejména automobilový průmysl vč. svých dodavatelů má v ČR a především v západních Čechách dominantní postavení na trhu. Mechatronika vnáší do dopravní techniky možnost zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravních prostředků, snížení spotřeby a tím i snížení emisí a zatížení životního prostředí.

Projekt má za cíl zvýšit kvalitu VaV a vzdělávacích procesů zaměřených na podporu VaV v oboru mechatronika s dominantní orientací na automobilový průmysl v regionu Jihozápad a Karlovarský kraj (tj.regiony ze kterých se rekrutuje většina našich studentů a kde jich i většina nachází zaměstnání).

Hlavní myšlenka projektu spočívá ve zvýšení odborných kompetencí (odborných a jazykových znalostí, praktických zkušeností) relativně úzkého týmu, kteří pak budou tyto získané znalosti šířit dále formou přednášek, seminářů a kurzů pro studenty VŠ a SŠ a vzdělávat dominantní cílovou skupinu - studenty VŠ, především PhD a Mgr studia (dominantně na ZČU/FST). Orientace na SŠ má především popularizační charakter.

Projekt by měl

  1. umožnit větší flexibilitu pracoviště v přípravě potenciálních pracovníků ve VaV
  2. zlepšit schopnost týmové práce, především komunikace uvnitř týmu a s blízkým okolím (podporovanými studenty)
  3. umožnit větší provázanost výzkumných témat s průmyslovou praxí, tj. větší využitelnost vytvořených materiálů a kurzů.

Poděkování:

  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patička