Přejít k obsahu

Přístupem na tyto webové stránky se zavazujete k následujícímu dodržování podmínek užití jejich obsahu

Tyto webové stránky obsahují autorská díla, chráněná autorským zákonem

  • Díla je možno rozmnožovat a upravovat pouze pro osobní a vnitřní potřebu a činnost
  • Díla je možno dále užívat a sdělovat veřejnosti pouze za následujících podmínek:
    1. Dílo bude využito v rámci vlastní činnosti
    2. Nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
    3. Nevýhradně, tedy bez omezení počtu konečných uživatelů

Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel  shromažďoval a zpracovával osobní údaje, týkající se osoby uživatele, a to pro účely této databáze produktů, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z těchto podmínek.

Uživatel souhlasí s tím, že jeho/její osobní údaje (jméno/název, datum narození a adresa bydliště/IČ) mohou být poskytnuty v souladu s licenčními podmínkami a občanským zákoníkem pro evidenční účely nositelům autorských práv.

V případech, kdy to systém vyžaduje, se uživatel zavazuje uvést účel a způsob užití výstupů.

Jakékoliv další nebo jiné užití autorských děl je výslovně zakázáno.

V případě zájmu o takové jiné nebo další užití se obraťte na nositele autorských práv, kterým je MŠMT.

KA19_0_0_Informace_o_klicove_aktivite
KA19_1_1_Vstupni_zlab_zadavaci_dokumentace
KA19_1_2_Vystupni_zlab_zadavaci_dokumentace
KA19_2_1_Vstupni_zlab_vypoctova_zprava
KA19_2_2_Vstupni_celisti_vypoctova_zprava
KA19_2_3_Vystupni_zlab_vypoctova_zprava
KA19_3_0_Layout_vykresova_dokumentace
KA19_3_1_Vstupni_zlab_vykresova_dokumentace
KA19_3_2_Vystupni_zlab_vykresova_dokumentace
KA19_3_3_Materialova_pruvodka_vykresova_dokumentace
KA19_4_0_Svarovaci_dokumentace
KA19_4_1_Ram_celisti_dokumentace_ve_svarovani
KA19_4_2_Ram_zadni_dokumentace_ve_svarovani
KA19_5_1_Vstupni_zlab_3D_pdf_modely
KA19_5_2_Vystupni_zlab_3D-pdf_modely
Archív

Patička