Přejít k obsahu

Projekt OP VK 2.2 " Inovace výuky podpořená praxí " - CZ.1.07/2.2.00/28.0206

Datum zahájení: 1.4.2012                          

Předpokládané datum ukončení: 31.3.2015

Stručný obsah projektu:

 ITechnické fakulty jsou trvale konfrontovány s narůstajícími nároky na kvalitu absolventů a efektivnost výuky při současném snižování zájmu uchazečů o studium a stále narůstající poptávce po absolventech na trhu práce. Jedna z klíčových oblastí, kterou lze tento stav významně ovlivnit je výuka technických předmětů. Cílem projektu je proto komplexní inovace výuky v oblastech teoretické, metodické, počítačové a praktické podpory s aplikacemi v univerzálním oboru výrobních strojů a zařízení, která povede ke zvýšení kvality, efektivnosti, srozumitelnosti a atraktivnosti studia.
To bude dosaženo aktivitami zaměřenými na inovaci výukových a studijních podkladů (v tištěné i elektronické formě vč. multimediální prezentací i v AJ) a výukových pomůcek (virtuálních i fyzických modelů a reálných vzorků) podpořených kvalitním vyškolením lektorů.
Projekt budou realizovat pracovníci několika pracovišť na ZČU ve spolupráci s partnery, experty z praxe a studenty zapojenými do projektu.

 Partneři projektu:

PU_OPVK_skoda_machine_tool_logo                                  IVK2_OPVK_bosch_logo    

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.                                             Robert Bosch, spol. s.r.o. - České Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Patička