Přejít k obsahu

Projekt OP VK 2.2 " Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory"

Datum zahájení: 12.5.2009                           Předpokládané datum ukončení: 30.4.2012

Stručný obsah projektu:

 Fakulty strojní (FST) jsou trvale konfrontovány s narůstajícími nároky na kvalitu absolventů a efektivnost výuky při současném snižování zájmu uchazečů o studium a stále narůstající poptávce po absolventech na trhu práce. Jedna z klíčových oblastí, kterou lze tento stav významně ovlivnit je výuka konstruování strojů. Cílem projektu je proto komplexní inovace výuky v oblastech teoretické, metodické, počítačové a praktické podpory konstruování s aplikacemi v univerzálním oboru výrobních strojů a zařízení, která povede ke zvýšení kvality, efektivnosti, srozumitelnosti a atraktivnosti studia. To bude dosaženo aktivitami zaměřenými na inovaci výukových a studijních podkladů (v tištěné i elektronické formě vč. multimediální prezentací) a výukových pomůcek virtuálních i fyzických modelů a reálných vzorků) podpořených kvalitním vyškolením lektorů. Projekt budou realizovat pracovníci katedry konstruování strojů (KKS) FST ZČU ve spolupráci s partnery a studenty zapojenými do projektu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Patička