Přejít k obsahu

Doktorské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu. Standardní doba studia je 4 roky. Studium se řádně ukončuje  obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.
 

Forma studia:

prezenční, kombinovaná

KKS nabízí studium v následujících doktorských studijních programech:

Doktorský studijní program P 2301

  • Stavba strojů a zařízení - 2302V019

Patička