Přejít k obsahu

Stravování v areálu školy

Studenti se po dobu vysokoškolského studia mohou stravovat v menze, která je přímo v areálu na Borech.

www: http://www.skm.zcu.cz

WEBKAMERY :

Kamera I
Kamera II

V menze je zaveden bezobjednávkový systém výdeje jídel s možností nabídky výběru šesti až sedmi hlavních jídel, z jedné večeře a dvou minutek. Pro strávníky v menze je v provozu samoobslužný bufet s doplňkovým prodejem (např. saláty, bagety, jednoporcovky, studené a teplé nápoje, pečivo, cukrovinky, zákusky a pizzy ).

Pokyny:

  • každý strávník musí mít zřízeno vlastní konto (zajišťuje kterákoli menza ZČU)

  • minimální vklad 200,- Kč

  • výdej jídel je realizován prostřednictvím JIS karty přímo v menze, kterou si strávník zvolí

  • student má nárok na 2 dotovaná teplá jídla denně


Bufet menzy

Kromě menzy se studenti mohou stravovat také v bufetu menzy.
Bufet se nachází v suterénu budovy Fakulty strojní, Univerzitní 22 Plzeň, zajišťuje stravování pro zaměstnance a studenty ZČU. V bufetu jsou vydávány strávníkům dvě teplá jídla, která jsou dovážena z VŠ menzy Univerzitní 12. V nabídce bufetu jsou také jídla rychlého občerstvení (pizza, gyros, hamburger, burger, zapečené torteliny, klobásy, kuřecí stehna, palačinky, vaječnice, bagety, jednoporcovky, saláty, studené nápoje, pečivo, cukrovinky, zákusky).

Bufety provozované soukromými subjekty
V těchto zařízeních nelze používat k nákupu občerstvení JIS kartu.

V areálu univerzity se nachází dva bufety tohoto typu. Bufety můžete nalézt ve vestibulu budovy Fakulty strojní, Univerzitní 22 a ve vestibulu budovy Fakulty elektrotechnické, Univerzitní 26.

Patička