Přejít k obsahu

Bakalářské studium

Bakalářské studium poskytuje základní stupeň vysokoškolského vzdělání. Délka studia je zpravidla 3 roky. Absolvent získá po ukončení titul Bc. a může pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů (titul Ing.) nebo se uplatnit v praxi.

Forma studia: prezenční, kombinovaná

KKS nabízí studium v následujících bakalářských studijních programech:

Bakalářský studijní program B 2301 – Strojní inženýrství

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ZAMĚŘENÉ „UNIVERZITNĚ“. Jedná se o prezenční i kombinovanou formu studia. Studium je tříleté a vychovává studenty pro nástup do navazujícího magisterského studia. Je zaměřeno spíše teoreticky a nedělí se na zaměření. Student dostává zadáno téma bakalářské práce na jedné z odborných kateder, kde také složí státní závěrečnou zkoušku.

Studijní zaměření pro 5. až 6. semestr bakalářského studia:

Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení

Absolvent získá základní teoretické znalosti, týkající se konstrukce průmyslových výrobků z oblasti výrobní techniky. Kromě předmětů teoretických, jako je např. mechanika, pružnost, části a mechanismy strojů a nauka o materiálech, je student seznámen s moderními grafickými počítačovými systémy a se základy výrobních strojů.

Studijní zaměření: Dopravní a manipulační technika

Studenti získají znalosti z obecného strojního základu z oblasti dopravní techniky. Kromě předmětů teoretických, jako je např. mechanika, pružnost, části a mechanismy strojů a nauka o materiálech, je student seznámen s moderními grafickými počítačovými systémy a se základy dopravní techniky. Součástí vzdělání je i zvládnutí cizího jazyka.

Vychovává konstruktéry zejména pro nástup do navazujícího magisterského studia ale i pro praxi. Vzdělání je zaměřeno poměrně široce a z toho plynou i širší možnosti uplatnění absolventů.

Vizualizace studijního plánu: Strojní inženýrství - společné studium (povinné, povinně volitelné, doporučené ... předměty)

Patička