Přejít k obsahu

Oddělení dopravní a manipulační techniky (DMT)

Vedoucí oddělení:

doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.

Číslo dveří:  UK114

Kontakt:
tel: +420 37763 8258; fax: +420 37 763 8202;
e-mail: nemecl@kks.zcu.cz

Profesoři a docenti:

Jméno Místnost Tel. E-mail
doc.Ing. Petr Heller, CSc. UK119 8235 pheller@kks.zcu.cz
doc.Ing. Martin Hynek, PhD. UU107 8237 hynek@kks.zcu.cz
doc.Ing. Miloslav Kepka, CSc. UK110 8282 kepkam@kks.zcu.cz

Odborní asistenti:

Jméno Místnost Tel. E-mail
Ing. Roman Čermák, Ph.D. UK130 8269 rcermak@kks.zcu.cz
Ing. Jiří Kořínek UL106 8293 jkorinek@kks.zcu.cz
Ing. Petr Votápek, PhD. UU107 8226 pvotapek@kks.zcu.cz
Ing. Jan Klepáček, PhD. UU107 8211 klepacek@kks.zcu.cz

Vědečtí pracovníci:

Jméno Místnost Tel. E-mail

Doktorandi:

Jméno Místnost Tel. E-mail

 

Patička