Přejít k obsahu

Absolventi doktorského studia

Příjmení

Jméno

Název práce

Školitel

Dat. obhaj.

MAZÍNOVÁ Ivana Optimalizace výběru materiálů v průběhu konstrukčního procesu Krátký Jaroslav 24.06.2016
ZAHÁLKA Martin Výzkum vlastností kovacích lisů v závislosti na použitých technologických procesech a možnosti zvyšování jejich efektivnosti Staněk Jiří 24.06.2016
URBÁNEK Miroslav Průběh zkratového momentu mechanickou soustavou pohonu Heller Petr 11.12.2015
CHROMEC Ondřej Konstrukce vyfukovacích lisů s ohledem na požadované vlastnosti Lašová Václava 05.06.2015
ŠPIRK Stanislav Metodické problémy výzkumu pasivní bezpečnosti a deformační odolnosti konstrukcí kolejových vozidel Kepka Miloslav 05.06.2015
VLČEK Jan Optimalizace řazení soutěžního vozu Němec Ladislav 26.09.2014
KROTÁK Stanislav Predikce vlastností technických produktů v konstrukčním procesu Hosnedl Stanislav 28.03.2014
RÁŽ Karel Inovace konstrukčních řešení tvářecích strojů se zaměřením na využití moderních výrobních technologií Staněk Jiří 29.11.2013
VLČEK Martin Snižování vlivu přetáčivosti a nedotáčivosti automobilu pomocí aktivních prvků podvozku Němec Ladislav 15.11.2013
VAVŘÍK Jan Systém pro naklápění úzkého tříkolového vozidla Horák Jaromír 15.11.2013
DOLEJŠ Jiří Metoda multikriteriální optimalizace konstrukčních návrhů výkonových převodovek Pěnkava Josef 15.11.2013
KROTÁK Tomáš Asistující mechatronické systémy pro dopravní a manipulační techniku Formánek Josef 25.10.2013
KEMKA Vladislav Crashová odolnost skříní kolejových vozidel Heller Petr 25.10.2013
VACÍK Josef Integrace pasivních tlumicích prvků do kompozitních struktur Lašová Václava 7.6.2013
REIF Zdeněk Inovativní těsnicí koncepty vysokotlakého injektoru typu common rail Němec Ladislav 26.4.2013
KLEISNER Petr Komplexní hodnocení energetické náročnosti komponent pro dopravní a manipulační techniku Formánek Josef 26.4.2013
BARTOŇ Lukáš Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska Horák Jaromír 14.12.2012
VOTÁPEK Petr Snižování materiálové a energetické náročnosti strojů, pohonů a jejich příslušenství optimálním řešením jejich konstrukce s podporou moderních konstrukčních metod se zaměřením na oblast vulkanizačních lisů. Hynek Martin 29.6.2012
RAAB Zdeněk Snižování materiálové náročnosti rovnacích strojů s příslušenstvím optimálním řešením jejich konstrukce, reflektující požadavky rovnacího procesu. Hynek Martin 29.6.2012
HRONEK Pavel Výzkum zařízení pro vícesměrné tváření kovů. Staněk Jiří 16.12.2011
MATOUŠEK Jaroslav Model kontaktu rotoru magnetického ložiska se záchytným ložiskem Horák Jaromír 14.10.2011
SPAL Petr Snižování ekonomických nákladů řídicích systémů výrobních strojů Formánek Josef 21.4.2011
NOVOTNÝ Jiří Teorie a metodika návrhu hydrodynamických ložisek Krátký jaroslav 21.4.2011
CHVAL Zdeněk Snižování materiálové náročnosti a tepelného vlivu v konstrukci tvářecích strojů. Čechura Milan 21.4.2011
KIDOROVÁ Kateřina Model Based Calibration of the Torque Structure of Electronic Control Unit for Modern Gasoline Engines Němec Ladislav 25.6.2010
TIKAL Filip Konstrukce a analýza mechatronických součástí s podporou CAD/CAM/CAE. Horák Jaromír 20.11.2009
ŽÍDEK Jan Aplikace progresivních měřících zařízení a metodiky reverzního inženýrství. Hudec Zdeněk 29.5.2009
KUDA Miroslav Generátor pro přestup tlakové energie z tuhého nositele na sloupec nositele v tekutém stavu. Hosnedl Stanislav 29.5.2009
KLEPÁČEK Jan Využití ortotropních materiálů ve stavbě strojů. Lašová Václava 29.5.2009
ŠINDELÁŘOVÁ Jana Využití ortotropních materiálů ve stavbě strojů. Lašová Václava 3.4.2009
LÁVIČKA David Analýza ventilačních účinků na teplotní stabilizaci těles výrobních strojů. Polanský Jiří 16.10.2008
KORTAN Josef Návrh zpětnovazebního aktuátoru pro řízení typu Steer-by-wire. Horák Jaromír 26.3.2008
BRABENCOVÁ (ŠAFANDOVÁ) Blanka Rozvoj metod a nástrojů řízení jakosti pro zvýšení kvality konstrukčního procesu. Vaněk Václav 26.3.2008
HLAVÁČ Jan Porovnání vlastností předepjatých a nepředepjatých rámů tvářecích strojů Čechura Milan 18.10.2006
CÍREK Milan Zmenšování energetické náročnosti mechanických lisů Čechura Milan 18.10.2006
BOUDA Martin Snižování materiálové náročnosti rámů lisů Čechura Milan 25.4.2006
KRÓNEROVÁ Eva Aplikace nekonvenčních materiálů při konstrukci hřídelových spojek ve stavbě výrobních strojů Borusíková Ilona 16.12.2005
JANOUŠKOVCOVÁ Magdaléna Analýza, porovnávání a optimální konstrukční řešení odlévaných a svařovaných rámů lisů Čechura Milan 16.12.2005
ŠEDIVÝ Petr Nekonvenční způsoby řešení rámů a pohonů příslušenství obráběcích strojů Lašová Václava 17.10.2005
HORNÍK Jiří Zvyšování spolehlivosti výrobních systémů na bázi teorie technických systémů Hosnedl Stanislav 29.6.2005
HORÁK Josef Vliv konstrukce hydraulického lisu na jeho účinnost Staněk Jiří 19.5.2005
BRADÁČ Jaroslav Řešení tvářecích strojů, jejich částí a komponent z hlediska funkčnosti, designu a nákladů Staněk Jiří 19.5.2005
NOVÁK Petr Optimalizace přídavných frézovacích zařízení obráběcích strojů se zaměřením na HSC obrábění Krátký jaroslav 7.10.2004
MAŠEK Vojtěch Užití metod pro zvyšování kvality ve výrobním podniku Borusíková Ilona 7.10.2004
MORAVEC Jan Rozvoj a využití teorie technických systémů v oblasti výrobní techniky Hosnedl Stanislav 4.12.2003
KŘÍŽEK Michal Zvyšování schopnosti diagnostiky vlastností obráběcího stroje při obrábění Pfeifer Václav 4.12.2003
ČERMÁK Roman Supervision systém pro vysokootáčková obráběcí vřetena uložená v aktivních magnetických ložiskách Horák Jaromír 4.12.2003
VONÁSEK Jan Počítačová podpora návrhu a kontroly komponent výrobních strojů a zařízení Sovová Helena 18.3.2003

Patička